Tanečníci

Jako specifický znak našeho souboru lze brát skutečnost, že téměř každou hru máme protkánu tanci. Proto jsou nedílnou součástí našeho souboru tanečníci – často pojmenováváni jako Taneční skupina Dagmar Jurákové. Historie tanečního souboru je však velmi bohatá – soubor původně fungoval pod názvem Taneční soubor Zdeňky Havlové v sousední Kopřivnici a vznikl v roce 1974, kdy Závodní klub Tatry Kopřivnice začínal navazovat družební styky (soubor tak také vystupoval pod tímto názvem). Předností tohoto souboru byl scénický a lidový tanec zejména ve formě povyšování lidového tance na tanec scénický (nejednalo se tedy nikdy o folklorní soubor), s nimiž tanečníci mnohokrát reprezentovali po celé republice, ale i v zahraničí. Po 35 letech však v roce 2009 soubor ukončil činnost a stále tancechtivé členy si pod vedením Dagmar Jurákové „vzal pod křídla“ divadelní soubor, který však se Zdeňkou Havlovou spolupracoval i dříve.
Tanečníci dnes obohacují nejen divadelní představení, ale na jejich bedrech stojí velká část každoročního Živého betlému, tanců k divadelním plesům či různým výročím (nejen) města Štramberka.