Za nebeskou bránou II.

Tento pořad je pokračováním pořadu Za nebeskou bránou I. premiérovaného na MFF ve Strážnici v roce 2010 a stejně jako první díl, i tento byl premiérován na MFF ve Strážnici v roce 2014. Je založen na interpretaci písní z lidového i artificiálního prostředí volených tak, aby se vztahovaly k vybraným světcům druhé poloviny roku, to je od doby svátku sv. Maří Magdalény do Tří králů. Protože o mnohých světcích se zpívá souběžně v lidové i církevní oblasti, tato skutečnost se objeví i v pořadu, konkrétně u sv. Maří Magdalény a u sv. Tří králů.

Jako reminiscence na školní divadla hraná studenty piaristické školy v Příboře bude předvedena píseň o umučení sv. Vavřince v dramatické podobě. Oblíbenou světici sv. Kateřinu připomene kramářská píseň dodnes zpívaná ve Štramberku, kde se každoročně uskutečňuje poutní mše svatá v kostelíku stojícím na kraji města, zasvěceném právě této mučednici. Provedení písně připomene kus pouťové atmosféry typické ještě pro počátek 20. století. Biblický příběh prarodičů lidstva svatých Adama a Evy bude možno zhlédnout v dramatizaci lidové písně Chodil Pánbu kolem ráje. V závěru pořadu přednesou zpívaný vinš Tři králi v obchůzkové písni.

Dynamické části pořadu vystřídají klidnější v interpretaci sólových písní k vybraným světcům.

Průvodní slovo přinese o každém uváděném světci základní informace obohacené o pranostiky či jiné zajímavosti.

Lidové písně jsou vybrány hlavně ze sbírek Františka Sušila, Františka Bartoše, Jana Nepomuka Poláška-Arnošta Kubeši, Františka Lýska, Cyrila Hykela a ze soukromých zápisů. Zdrojem písní z církevního prostředí je Svatoroční muzika od Adama Michny z Otradovic, Slavíček rajský Jana Jozeffa Božana a zlidovělá píseň o sv. Kateřině.

V programu účinkují:

– SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic
– sólisté Chrámového sboru ze Štramberka
– členové Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína
– členové Divadla Pod Věží ze Štramberka

– pořadem provází Dana Macháčová

Autorem pořadu je PhDr.  Anna Hrčková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *